0b2ae55bb2eec14cd98dae28b0fb2727.jpg

a2d099de354a9c512f89ebf52243d5db.jpg

รูปภาพ สสค.

                                                                                                                                           

155191
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
82
193
154179
1012
3202
155191

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-09 16:14

คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

Post on 31 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 405

คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                                 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน).pdf)1. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน).pdf 103 kB
Download this file (10. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(รัฐวิสาหกิจ).pdf)10. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(รัฐวิสาหกิจ).pdf 107 kB
Download this file (11. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.pdf)11. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.pdf 98 kB
Download this file (12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ.pdf)12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ.pdf 99 kB
Download this file (13. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย).pdf)13. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย).pdf 96 kB
Download this file (14. การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐น. ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง.pdf)14. การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐น. ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง.pdf 101 kB
Download this file (15.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล.pdf)15.การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล.pdf 42 kB
Download this file (2. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สมาคมนายจ้าง).pdf)2. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สมาคมนายจ้าง).pdf 151 kB
Download this file (3. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf)3. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf 183 kB
Download this file (4. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf)4. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf 121 kB
Download this file (5. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf)5. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf 98 kB
Download this file (6. การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf)6. การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง.pdf 104 kB
Download this file (7. การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.pdf)7. การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.pdf 131 kB
Download this file (8. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน).pdf)8. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน).pdf 95 kB
Download this file (9. การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน.pdf)9. การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน.pdf 93 kB