0b2ae55bb2eec14cd98dae28b0fb2727.jpg

a2d099de354a9c512f89ebf52243d5db.jpg

รูปภาพ สสค.

                                                                                                                                           




155158
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
82
160
154179
979
3202
155158

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-09 14:42

หน้าหลัก

กสร.ห่วงใยรักษาวินัยจราจร

Post on 26 เมษายน 2560
ฮิต: 341

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน).png)1. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน).png 138 kB
Download this file (10. การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.png)10. การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.png 135 kB
Download this file (11. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.png)11. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.png 137 kB
Download this file (12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.png)12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.png 130 kB
Download this file (13. การพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินชดเชย).png)13. การพิจารณาจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินชดเชย).png 133 kB
Download this file (14. การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรคฯ.png)14. การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรคฯ.png 141 kB
Download this file (2. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง).png)2. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง).png 154 kB
Download this file (3. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง..นายจ้าง.png)3. การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง..นายจ้าง.png 160 kB
Download this file (4. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง..นายจ้าง.png)4. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง..นายจ้าง.png 161 kB
Download this file (5. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง..นายจ้าง.png)5. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง..นายจ้าง.png 162 kB
Download this file (6. การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง.นายจ้าง.png)6. การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง.นายจ้าง.png 161 kB
Download this file (7. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน).png)7. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน).png 157 kB
Download this file (8.การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน.png)8.การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน.png 135 kB
Download this file (9. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ).png)9. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ).png 132 kB